ส่งออกสินค้าไปจีน ทางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT)


ส่งออกสินค้าไปจีน ทางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT)

A010
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
250,000.00฿

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT) ราคา 60,000 – 250,000
- ใส่สินค้าได้ประมาณ 32 คิว / ตู้
- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 21 ตัน / ตู้
- ระยะเวลาขนส่ง 12-45 วัน