ส่งออกสินค้าไปจีน ทางรถ ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT)

A012
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
270,000.00฿

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT) ราคา 180,000 – 270,000
- ใส่สินค้าได้ประมาณ 32 คิว / ตู้
- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 21 ตัน / ตู้
- ระยะเวลาขนส่ง 7-15 วัน