ส่งออกสินค้าไปจีน ทางรถ ตู้คอนเทนเนอร์ 45 ฟุต (45 FT)

A013
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
460,000.00฿

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 45 ฟุต (45 FT) ราคา 300,000 – 460,000
- ใส่สินค้าได้ประมาณ 75 คิว / ตู้
- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 25 ตัน / ตู้
- ระยะเวลาขนส่ง 7-15 วัน